..."    سال رونق تولید    "      ...


نگارگری ( مینیاتور )   

گردآوری و تدوین : سکینه علوی
مربی رشته گرافیک
نگار گری ایرانی هنری است که با عالم تجدید و ملکوت در ارتباط است ؛ در این زمینه هنرمند از عوالم مادی دور می شود و می خواهد از نظر روحی خودش را به دنیا و فضایی برساند که کمبودهای روحی و عاطفی اش را پر کند زیرا کار کردن در فضای مادی نمی تواند یک نگار گر ایرانی را اغناء کند . بنابراین هنر نگارگری ما هنر دل است ؛ هنری است که با روح و احساس و عاطفه سرو کار دارد و از فرهنگ و تمدن و از سنتهای تاریخی ما نشأت گرفته و خمیر مایه نگارگران ایران چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام است.

نگارگری ایرانی نگاهی اساسی به مبدأ وجود و حضرت قادر متعال دارد . هنرمند امروز باید با سرمشق گرفتن از شاهکار های گذشته در عمل و نظر ، زمینه ای برای تحول حیات نقاشی اصیل ایرانی فراهم سازد و با وفاداری و متانت در حفظ و تکمیل آن بکوشد و ادعاهای خود را بر این شرایط استوار سازد ، بر هنرمند نگارگر فرض است که با آثار پیشکسوتان همانقدر پیوند و آشنایی داشته باشد که شاعر امروز با حافظ و سعدی و مولوی دارد .
 

طریقه رسم گل شاه عباسی

1- ابتدا دایره ای به دلخواه رسم کنید و سپس آن را به دو نیم کرده و به سه قسمت مساوی تقسیم کنید .

2- در قسمت سوم نیم دایره کوچکی رسم کنید و سپس در قسمت دوم طرحی شبیه یک نیمه قلب رسم کنید .

3- در این مرحله گلبرگهایی که مطابق شکل رسم شده است را رسم نمایید .

4- در قسمت بعدی یک نیمه گل کامل می شود .

5- در این قسمت هم تکرار نیمه گل است .

6- در این مرحله به رسم نیمه دوم سمت راست گل بپردازید ، تا گل کامل شود.

7- ضمناً دقت کنید که نیمه دایره بعدی به همان شیوه نیمه اول باید باشد و به طور مساوی و یک اندازه . موفق باشید .
 

 
  


   
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

Site Powered By NOUJAN.NET     کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران می باشد