..."    حمایت از کالای ایرانی    "      ...


برگزاری مسابقات ملی مهارت18051047000   

 

برگزاری مسابقات ملی مهارت:

فرآیند خدمت :

1- ارسال منشور مسابقات توسط سازمان

2- اطلاع رسانی در خصوص زمان و نحوه ثبت نام در سطح استان از طریق رسانه ها ی جمعی و مکاتبه با دانشگاهها، هنرستانها و مدارس ...) از طریق اداره کل و مراکز آموزش فنی و حرفه ای

2- ثبت نام داوطلبان در حرفه های مشخص و با شرایط سنی و مدارک خواسته شده در منشور مسابقات ملی مهارت هر دوره

3- برگزاری آزمون مسابقات در سطوح شهرستانی ، استانی ، کشوری و جهانی بر اساس منشور

4-منتخبین مرحله استانی مجاز به شرکت در اردوهای آموزشی مرحله کشوری می باشند

5- معرفی منتخبین با ارائه مستندات جهت شرکت در مسابقات مرحله کشوری توسط استان به دفتر بین المللی مسابقات

6-برگزاری مسا بقات بر طبق جدول زمانبندی ارائه شده توسط دفتر مسابقات

 

لینک سایت :

زمانبندی :

مدت زمان انجام کار

روش ارائه خدمت :

 حضوری و الکترونیکی

مدارک مورد نیاز :

برطبق مدارک مندرج خواسته شده در منشور مسابقات که هر ساله ارائه می شود

فرم:

آدرس :

کلیه مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سطح استان


 
  


   
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

Site Powered By NOUJAN.NET     کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران می باشد