..."    حمایت از کالای ایرانی    "      ...


سواد کوه   

 
 
 
 
 

 نام مرکز :  سوادکوه

جنسیت :    دو منظوره

ردیف

نام کارگاه آموزشی

نام رشته های آموزشی قابل ارائه

1

برق

برق صنعتی و برق ساختمان

2

plc

3

اتو مکانیک

4

صنعت ساختمان

5

جوشکاری

6

برق خودرو

7

کشاورزی

8

9