..."    حمایت از کالای ایرانی    "      ...


چارت تشکیلاتی کانون   

کانون انجمنهای صنفی کارفرمائی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان مازندران

1-     آقای سعید مبلغ حسینی                                             رئیس
2-     آقای مجید معافی                                                        دبیر
3-
     آقای بهاءالدین نقوی                                                     نائب رئیس
4-
     آقای حسین بابایی                                                      خزانه دار و مسئول امور مالی
5-
     آقای انوش شیخ کاظمها                                               منشی
6-     سرکار خانم میترا فروتن                                                عضو اصلی
7-
     سرکار خانم شعله جعفری                                            عضو علی البدل
8-
     آقای مسعود سعیدیان                                                  عضو علی البدل
9-
     آقای جعفر لاریمی                                                       بازرس اصلی
10-   سرکار خانم معصومه توکلی                                          بازرس اصلی
11-
   آقای سید باقر اندیکلایی                                               بازرس علی البدل


انجمن صنفی کارفرمائی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد شهرستان آمل

1-     آقای مسعود سعیدیان                                                  رئیس
2-
     خانم سید معصومه حسین زاده                                      دبیر
3-
     آقای سید باقر اندیکلایی                                                نائب رئیس
4-
     خانم شهلا حداد لاریجانی                                             خزانه دار و مسئول امور مالی
5-
     خانم صغری نیک منش الهی                                        عضو اصلی
6-
     آقای بابک منصوری                                                      عضو علی البدل
7-
     خانم محرم سکوتی                                                     عضو علی البدل
8-
     آقای علی رسنانی                                                       بازرس اصلی
9-
     آقای علی کوثری                                                         بازرس علی البدل


انجمن صنفی کارفرمائی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد شهرستان بابلسر

1-     آقای محمد گرجی زاده مرزونی                                      رئیس
2-
     سرکارخانم سکینه رحیم زاده متحد                                نائب رئیس
3-
     سرکارخانم رقیه سلطان پور عباسعلی                           خزانه دار و منشی
4-
     آقای سید محمود مهربخش                                           عضو علی البدل
5-
     سرکارخانم آذر رحمانی فیروزجایی                                 عضو علی البدل
6-     آقای حمید رضا اسدپور                                                 بازرس اصلی
7-
    سرکار خانم شهربانو نظری                                            بازرس علی البدل
 

انجمن صنفی کارفرمائی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد شهرستان بهشهر

1-     سرکار خانم طاهره میرزایی                                           رئیس
2-     آقای حمید محمدزاده                                                     دبیر
3-
     سرکار خانم معصومه ملک                                             نائب رئیس
4-
     سرکار خانم معصومه توکلی                                          خزانه دار و مسئول امور مالی
5-
     سرکار خانم فاطمه عرب                                                منشی
6-
     سرکار خانم لیلا میرباقر                                                 عضو علی البدل
7-
     آقای حسن آقاجانی                                                     عضو علی البدل
8-
     سرکار خانم بتول پوریانی                                               بازرس اصلی
9-     آقای حسین اسلامی رستمی                                       بازرس اصلی
10-
    آقای سعید قنبری گرجی                                              بازرس علی البدل


انجمن صنفی کارفرمائی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد شهرستان تنکابن

1-     آقای انوش شیخ کاظمها                                                رئیس
2-
     سرکارخانم مریم دیرباز                                                  نائب رئیس
3-
     آقای محمد زمان کردی                                                  خزانه دار و مسئول امور مالی
4-
     سرکار خانم مهرانگیز مجاوری                                        عضو علی البدل
5-
     سرکارخانم خدیجه پورمقدم                                          عضو علی البدل
6-
     سرکار خانم فرنوش ملکی                                            بازرس اصلی
7-
     آقای حسین اسماعیلی                                               بازرس علی البدل
 

انجمن صنفی کارفرمائی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد شهرستان جویبار

1-     آقای علی نظری جویباری                                              رئیس
2-
     آقای حیدر قربانزاده محلی                                             نائب رئیس و دبیر
3-
     سرکارخانم مهری سادات قریشی                                  خزانه دار و منشی
4-
     سرکارخانم زهرا رحمانی جویباری                                  عضو علی البدل
5-
     سرکارخانم راضیه خلیلی جویباری                                  عضو علی البدل
6-
     آقای هوشنگ مسعودی ثانی                                         بازرس اصلی
7-
     سرکار خانم زینب رعیت بیزکی                                       بازرس علی البدل
 


انجمن صنفی کارفرمائی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد شهرستان چالوس

1-     آقای بهاءالدین نقوی                                                     رئیس
2-
     آقای ابراهیم حسینی مقدم                                           نائب رئیس و دبیر
3-
     سرکارخانم ماریه شیخ الاسلامی کندلوسی                    خزانه دار و منشی
4-
     سرکارخانم سکینه انگورج تقوی                                     عضو علی البدل
5-
     سرکارخانم فرزانه پورسعید                                            عضو علی البدل
6-
     سرکار خانم مریم کیاکجوری                                           بازرس اصلی
7-
     سرکار خانم زهرا بلالی                                                 بازرس علی البدل
 

 
  


   
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

Site Powered By NOUJAN.NET     کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران می باشد