..."    سال رونق تولید    "      ...


برگزاری مسابقات ملی مهارت18051047000   

 

برگزاری مسابقات ملی مهارت:

فرآیند خدمت :

1- ارسال منشور مسابقات توسط سازمان

2- اطلاع رسانی در خصوص زمان و نحوه ثبت نام در سطح استان از طریق رسانه ها ی جمعی و مکاتبه با دانشگاهها، هنرستانها و مدارس ...) از طریق اداره کل و مراکز آموزش فنی و حرفه ای

2- ثبت نام داوطلبان در حرفه های مشخص و با شرایط سنی و مدارک خواسته شده در منشور مسابقات ملی مهارت هر دوره

3- برگزاری آزمون مسابقات در سطوح شهرستانی ، استانی ، کشوری و جهانی بر اساس منشور

4-منتخبین مرحله استانی مجاز به شرکت در اردوهای آموزشی مرحله کشوری می باشند

5- معرفی منتخبین با ارائه مستندات جهت شرکت در مسابقات مرحله کشوری توسط استان به دفتر بین المللی مسابقات

6-برگزاری مسا بقات بر طبق جدول زمانبندی ارائه شده توسط دفتر مسابقات

 

لینک سایت :

زمانبندی :

مدت زمان انجام کار

روش ارائه خدمت :

 حضوری و الکترونیکی

مدارک مورد نیاز :

برطبق مدارک مندرج خواسته شده در منشور مسابقات که هر ساله ارائه می شود

فرم:

آدرس :


 
  


   
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

Site Powered By NOUJAN.NET     کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران می باشد