..."    حمایت از کالای ایرانی    "      ...


برنامه اجرایی دوره های آموزشی   

برنامه اجرائی دوره های آموزشی ، آموزش درصنایع

  1. تکمیل فرم نیاز سنجی آموزشی توسط مدیریت یا مسئول آموزش شرکت یا کارخانه و ارسال آن به اداره کل .
    (کاربرگ شماره های (1،2،4) .
  2.  برنامه ریزی دوره آموزشی ( تعیین الویت آموزشی ، تعیین زمان و مکان آموزش و تعیین مدرس رشته های مربوطه جهت اعزام و معرفی به صنایع . (کاربرگ شماره 3) .
  3. اجرای دور ه آموزشی .
  4.  نظارت بر اجرای صحیح آموزشها توسط کارشناسان آموزش درصنایع. (کاربرگ شماره 5) .
  5.  درخواست مکتوب شرکت جهت اجرای آزمون پایان دوره . (کاربرگ شماره 7) .
  6.  انجام آزمون پایان دوره با اعزام کارشناسان آموزش درصنایع و اداره آزمون و ارزشیابی اداره کل .
  7.   صدور گواهینامه برای کارآموزان پس از احراز نمره قبولی از سوی این اداره کل و ارسال آن به شرکت مربوطه .

 
  


   
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

Site Powered By NOUJAN.NET     کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران می باشد