...    "    سال رونق تولید   "          ...


آرشیو خبری   


  برگزاری دوره تخصصی گیاهان دارویی توسط دکتر اکبرزاده عضو مرکز آموزش تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 ساری  تاریخ: 24/8/1395
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 ساری ...

  در سومین روز هفته بازدید همگانی صورت گرفت: فرماندار شهرستان گلوگاه از مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان  تاریخ: 24/8/1395
به مناسبت هفته بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور...

  در هفته بازدید همگانی صورت پذیرفت : بازدید فرماندار بهشهر از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر  تاریخ: 24/8/1395
سید خالق سجادی در حاشیه بازدید از مرکز آموزش های فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر

  رامین کیانی، رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای بهشهر:مرکز آموزش فنی و حرفه ای بهشهر پذیرای احاد افراد جامعه در هفته بازدید همگانی است  تاریخ: 24/8/1395
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر...

  دکتر گرزین در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای بابلسر عنوان کرد:  تاریخ: 24/8/1395
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای بابلسر...

  اقدام شایسته مدیرآموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد مراقبت و زیبایی رز صورتی و ماتیسا بابل:  تاریخ: 24/8/1395
بازدید و ارائه خدمات رایگان آرایشی در مرکز نگهداری معلولین ایثار شفیع زاده بابل

  بازدید کمیته کارآفرینی وآموزش های فنی وحرفه ای شهرستان نکا از کارگاه تولیدی کار آفرین مهارت آموخته پرورش قارچ دکمه ای  تاریخ: 24/8/1395
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید رجایی نکا ...

  نشست هم اندیشی با مدیران آموزشگاه های آزاد شهرستان رامسر در مرکز آموزش فنی وحرفه ای کوثر رامسر برگزار شد  تاریخ: 22/8/1395
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای کوثر رامسر ...


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344

 
  


   
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

Site Powered By NOUJAN.NET     کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران می باشد