...    "    سال رونق تولید   "          ...


آرشیو خبری   


  پایان اجرای رتبه بندی آموزشگاه های آزاد شهرستان بهشهر  تاریخ: 19/12/1393
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی ن‍ژاد بهشهر، رییس این مرکز گفت:‌ طرح اعتبار سنجی و رتبه بندی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد در راستای اجرای بند (ز ) ماده 21 قانون و برنامه پنجم توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران که با هدف ساماندهی و کیفیت بخشی به آموزش‌های ارایه شده به اجرا گذاشته شده است.


 

علی مهدی پور خاطرنشان کرد: پیرو برگزاری جلسه توجیهی موسسین آموزشگاه های آزاد شهرستان بهشهر با محوریت رتبه بندی آموزشگاه ها، بر اساس دستورالعمل موسسات کارآموزی آزاد، جلسات هیئت همگنان مرکز با حضور اعضا جهت بررسی مدارک ارایه شده توسط آموزشگاه های آزاد تابعه در خصوص اعتبار سنجی آموزشگاه های آزاد برگزار گردید.

وی اظهار داشت: طی برگزاری چهار کارگاه آموزشی و توجیهی پس از بیان ضوابط و الزامات قانونی اجرای طرح رتبه‌بندی آموزشگا‌ه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد از سوی کارشناسان مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی اداره کل و مجمع امور صنفی استان  بر اهمیت اجرای این طرح و مزایای آن و ارتقای کیفیت آموزشی مدیریت آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد تأکید شد.

مهدی پور زارمی تصریح کرد: در این طرح 45 آموزشگاه از رتبه ممتاز که بالاترین رتبه در اعتبارسنجی است تا رتبه 4 مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گرفته اند که آن دسته از آموزشگاه هایی که نتوانستند حد نصاب امتیاز لازم (رتبه4) را کسب نمایند به مدت یکسال فرصت دارند تا با اصلاح و بهسازی و رفع نواقص و ایرادات مجدداً رتبه بندی گردند.

عضو کارگروه اشتغال شهرستان بهشهر ادامه داد: موسسین آموزشگاه ها در مرحله اول با تکمیل فرم های مربوطه به صورت خود ارزیابی (امتیاز به خود) و ارایه به همراه نرم افزار های مربوطه و مستندات لازم به مرکز و ارزیابی توسط گروه همگنان و بازدید هیئت نظارت از آموزشگاهها، انتخاب شده و رتبه بندی نهایی صورت گرفت.

وی افزود: آموزشگاه هایی که در مراحل رتبه بندی یکی از رتبه ممتاز تا رتبه چهارم را کسب نمایند تا مدت 3 سال این رتبه برای آنها اعتبار خواهد داشت و موسسین آموزشگاه ها می بایست تا 4 ماه قبل از اتمام اعتبار گواهینامه مذکور نسبت به آغاز فرآیند رتبه بندی جدید اقدامات لازم را انجام دهند.

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی ن‍ژاد بهشهر در پایان یادآور شد هدف اصلی از رتبه بندی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد ارتقاء کیفیت آموزش توسط آموزشگاه هاست.

 


 
  


   
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

Site Powered By NOUJAN.NET     کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران می باشد