...    "    سال رونق تولید   "          ...


آرشیو خبری   


  در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای چمستان نور مطرح شد:  تاریخ: 7/2/1394
تمایل آموزش و پرورش به افزایش همکاری با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران

  بازدید دانش آموزان از مرکز نکا  تاریخ: 6/2/1394
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رجایی نکا تعداد 50 دانش آموز پایه هشتم مدرسه شهید سپید روز میانکاله جهت بازدید از کارگاه های آموزشی وارد این مرکز شدند.

  بازدید دانش آموزان دبیرستان علی اکبر حسنی بهشهر از مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر  تاریخ: 6/2/1394
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر...

  برگزاری جلسه آموزشی در راستای تو انمند سازی مهارتی دانشجویان دانشگاه پیام نور  تاریخ: 6/2/1394
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رجایی نکا جلسه ای با حضور آب برین مسئول آموزش دانشگاه پیام نور، عالی پور مسئول آموزش و مرتضی سورتچی مسئول مالی مرکز در دانشگاه پیام نور واحد نکا برگزار گردید.

  جلسه روسای کمیته امداد امام خمینی(ره) و آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بابلسر در راستای تعامل، همکاری و انعقاد قراردادهای آموزش حرفه ای در بابلسر  تاریخ: 6/2/1394
روز جاری جلسه ای با حضور آقاجان زاده مدیریت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بابلسر و کارشناس خودکفایی آن مدیریت در دفتر کار کیوان کاویانی رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید صالحی بابلسر برگزار گردید.

  مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای مازندران خبر داد :انعقاد تفاهم نامه آموزشی در راستای آموزش روستاییان بسیجی استان مازندران  تاریخ: 6/2/1394
به گزارش روابط عمومی ادراه کل آموزش فنی وحر فه ای استان مازندران ،دکتر گرزین مدیرکل آموزش فنی وحر فه ای استان مازندران بیان داشت :در راستای فراهم نمودن زمینه های لازم جهت دستیابی به خود کفایی علمی وارتقای سطح مهارتی بسجیان روستایی وهم چنین در راستای اقتصاد مقاومتی ،این تفاهم نامه بین اداره کل آموزش فنی وحر فه ای استان مازندران وشرکت نگار نصر وابسته به سپاه منعقد شد .

  مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران :آموزش های مهارتی باید به توانمندسازی و اشتغال پایدار جوانان جویای کار منجر شود  تاریخ: 6/2/1394
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر، رضا گرزین مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران به همراه نادر برنوش مسئول حراست اداره کل از کارگاه های آموزشی مرکز بهشهر بازدید و با مربیان، کارآموزان و کارکنان این مرکز دیدار و گفتگو نمود.

  برگزاری اولین جلسه هم اندیشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان قائمشهر با اداره نظارت بر اماکن عمومی  تاریخ: 5/2/1394
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای قائمشهر اولین جلسه هم اندیشی این مرکز با اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان قائمشهر با حضور ذبیح الله نیکزاد رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای قائمشهر، مسئول آموزشگاه آزاد مرکز و کرامت موحدی ریاست اداره نظارت و مسئول کنترل و نظارت اماکن عمومی در دفتر وی برگزار گردید.


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344

 
  


   
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

Site Powered By NOUJAN.NET     کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران می باشد