...    "    سال رونق تولید   "          ...


آرشیو خبری   


  کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای 22 بهمن ساری در امر خداپسندانه انتقال خون شرکت کردند  تاریخ: 23/8/1394
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای22 بهمن ساری، تیم انتقال خون از اداره کل انتقال خون استان مازندران جهت دریافت خون در مرکز آموزش فنی و حرفه ای مستقر شدند.

  طی حکمی از سوی استاندار مازندران:مدیرکل آموزش فنی وحر فه ای مازندران به سمت دبیر کمیته مهارت وکار آفرینی استان منصوب شد  تاریخ: 23/8/1394
به گزارش روابط عمومی ادراره کل آموزش فنی وحر فه ای استان مازندران دکتر رضا گرزین ،مدیرکل آموزش فنی وحر فه ای استان مازندران طی حکمی از سوی دکتر ربیع فلاح جلودار ،استاندار مازندران به عنوان دبیر کمیته مهارت و کار آفرینی استان منصوب شد .

  علی محمد اکبری، ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید مدنی نور در بین دانش آموزان  تاریخ: 20/8/1394
به لزوم آموزش های مهارتی برای مسیر دهی به آینده دانش آموزان تاکید کرد

  در چهارمین روز از هفته بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای کشورصورت گرفت  تاریخ: 20/8/1394
بازید ریاست اتاق اصناف ورؤسای اتحادیه اصناف شهرستان چالوسدر چهارمین روز طرح هفته بازدید همگانی از مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید دستغیب نوشهر صورت گرفت.

  بازدید شهردار و شورای شهر چمستان همزمان با اجرای طرح بازدید همگانی  تاریخ: 20/8/1394
همزمانبا طرح بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور، شهردار و اعضای شورای شهر چمستان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید مدنی نور بازدید کردند.

  بازدید مدیر و مسئولین آموزش –پژوهش مجتمع آموزشی حکمتاز مرکز امیرکلا  تاریخ: 20/8/1394
در چهارمین روز طرح بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای،مدیر و مسئولین آموزش و پژوهش مجتمع آموزشی حکمت در مرکز حضور یافتهو از تمامی کارگاههای صنعتی،کشاورزی و خدماتی مرکز آموزش فنی و حرفه ای الزهرا امیرکلا بازدید نموده اند.

  دارایی، مسئول هماهنگی کمیته نظام سلامت اداری در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای 22 بهمن  تاریخ: 20/8/1394
اجرای بازرسی های این کمیته در تحقق حسن خدمت رسانی به مردم امری ضروریست

  دکتر گرزین در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای قائمشهر طرح بازدید همگانی فرصتی برای تبیین ضرورت آموزش های مهارتی است  تاریخ: 20/8/1394
در هفته بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای،مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران و مسئول حراست و روابط عمومی اداره کل از کارگاه های مرکز قائمشهر بازدید کردند.


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344

 
  


   
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

Site Powered By NOUJAN.NET     کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران می باشد